ទីតាំងជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងក្រុង ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ឆ្នាំ២០១៦

ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់មួយមេនាថ្ងៃនេះ មានទីតាំងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានជន់លិច ទីតាំងទំាងនោះរួមមាន៖

១. មុខព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ

ប្រភព៖ Tek Heng Ly 

ប្រភព៖ Khmer-Home-Sharign

ព័ត៌មានរូបថត៖

ប្រភព៖ Rotha Ouch 

២. ផ្លវចូលពិភពភ្លូវសំរោងអណ្តែត

ប្រភព៖ Sok Rasmey

៣. ចាកអង្រែក្រោម

 

ប្រភព៖ Luyluy Kim

៤. ទីធ្លាខ្លះនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស IFL

ប្រភព៖ Star Vin

៥. ម្តុំ Bali Resort ផ្តុំផ្លូវប្រសព្វ 2004 និងផ្លូវចេញពីវត្តអង្គតាមិញ

ប្រភព៖ Peng Sokmey

៦. លិចទឹកផ្លូវ ២១៨ ម្តុំសំណង់១២ ផ្លូវក្នុង

ប្រភព៖ Bong Jabkoko

៧. ទីធ្លារប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរ

ប្រភព៖ Hour Viraksmey 

៨. ផ្សារដេប៉ូ

ប្រភព៖ Kado Sokuntheary  

៩. ផ្លូវ ២០០៤ ម្តុំបន្ទាយទាហ៊ាន (ផ្លូវកោងម្តុំបក់ដៃ)

ប្រភព៖ នៅតែ ស្មោះ

១០. ក្នុងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ

ប្រភព៖ Oun Sros Srolanh Bong

១១. ម្តុំវត្តភ្នំ មុខសណ្ឋាគារ Sunway និងមុខស្ថានទូតអាមេរិច

ប្រភព៖ Him PovSomang

 

Advertisements
%d bloggers like this: