របាយការណ៍អាកាសធាតុ ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ចេញនៅម៉ោង៖ ០៥:៤០ ល្ងាច, ០៨ មិថុនា ២០១៦
នៅថ្ងៃនេះស្ទើរតែទូទាំង រាជធានីភ្នំពេញ មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ហើយដែល
ជាភ្លៀងខ្លាំងបំផុតប្រចាំឆ្នាំ (គិតចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ២០១៦) ដែលមាន
បរិមាណទឹកភ្លៀងពី ៥០ ទៅ ៨០ មីលីម៉ែត្រ (Rainfall Accum. 50-80mm) និងកម្លាំងភ្លៀងមានកម្រិតពី ៥០ ទៅ ១៧០ មីលីម៉ែត្រ
ក្នុង១ម៉ោង (Rain Rate 50-170mm/h) ព្រមទាំងខ្យល់កន្រ្តាក់មាន
ល្បឿនពី ២៥ ទៅ ៥០ គីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង (Wind Gusts 25-50km/h)។
រូបភាពដោយ: Ezecom / MMA

ប្រភព៖ Cambodia Weather Live

Advertisements
%d bloggers like this: