សកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសិប្បកម្មប្រមូលទិញ និងកែច្នែសំរាម

នៅថ្ងៃទី ០៦.០៦.២០១៦ លោក.ទូច សាលីន អភិបាលរងខណ្ឌសហការណ៏ជាមួយមន្ទីរបរិស្ថាន
រាជធានីដឹកនាំដោយលោក.ខឹម ណូរ៉ាប្រធានការិ
គ្រប់គ្រងសំណល់ លោក.ឃុយ គុយនី អនុប្រធានការិ ត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថាន និងប្រធានភ្នាក់ងារបរិស្ថានខណ្ឌ មន្ត្រីសង្កាត់គោរកា មន្ត្រីការិ អន្តរវិស័យខណ្ឌចុះត្រួតពិនិត្យបព្ហាាបរិស្ថានក្នុងទីតាំងសិប្បកម្មប្រមូលទិញ និងកែច្នៃអេតចាយ ស្ថិតនៅភូមិទ្រា សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ
រាជធានីភ្នំពេញ ។

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: