ផ្ទៃអាងទឹកទំនប់អូរថ្មកំពុងត្រូវបានចាក់ដីលុប

កំពត-កែប៖ ផ្ទៃអាងទឹកទំនប់អូរថ្ម មានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិកណ្តាលទួល ឃុំកំពង់ត្រាចខាងលិច ស្រុកកំពង់ត្រាច (ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពត-កែប) ត្រូវបានផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ និងកំពុងចាក់ដីលុប ៕

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

Advertisements
%d bloggers like this: