គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវក្រោមដីស្តុប កាណាឌីយ៉ា (BKC)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវក្រោមដីស្តុបBKC (កាណាឌីយ៉ា) និងពិនិត្យលទ្ធភាពចាប់ផ្តីមសាងសង់ស្ពានអាកាសចំនួន៤ខ្សែបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ក្បាលថ្នល់ស្ថិតក្នងខណ្ឌចំការមន ដើម្បីជួយសម្រួល និងដោះស្រាយបញ្ហាការកកស្ទះចរាចរ។ ចំពោះចំណុចស្តុបBKC ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងសិក្សាលម្អិតបន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោង ចំណែកឯគម្តោងសាង់សង់ស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ត្រូវតែចាប់ផ្តើម បើទោះបីជានៅមានបញ្ហាដែលជាឧបសគ្គមួយចំនួនក៏ដោយ។

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: