ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុរងការប៉ះពាល់ពីការបង្ហូរទឹកស្អុយចូល

ប្រភព៖ RFA khmer

Advertisements
%d bloggers like this: