គម្រោងស្ថាបនាអាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អុយក្នុងបឹងធម្មជាតិតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ)

គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី២៦-០៥-២០១៦ នេះ សកម្មភាពនៃការជីកលើកទំនប់ធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកសំអុយក្នុងបឹងតាមោក(បឹងកប់ស្រូវ) ដែលកំពុងទទួលធានាធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនតាកៅ ជាលទ្ធផលគឺបានប្រវែង ២០០០m ក្នុងប្រវែងសរុប ៣៨០០m ស្មើនឹង ៧៦% នៃគម្រោង ។ នៅសល់តែ ១៨០០m ស្មើនឹង ២៤% ទៀតនឹងដល់ផ្លូវលេខ ១៥១ហើយ ។

ប្រភព៖គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: