គម្រោងស្ថាបនាភ្លើងស្តុបថ្មី ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការ JICA

នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារការដ្ឋានបានតម្លេីងបេតុងជេីងតាងបង្គោលភ្លេីងស្តុបនិងបេតុងប្រអប់ខ្សែក្រោមដីនៅចំណុចភ្លេីងស្តុបផ្សារមាន់អាំង ប្រសព្វរវាងផ្លូវលេខ៣១៥និងផ្លូវលេខ៥៩២ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការ JICA បាននិងកំពុងតម្លេីងភ្លេីងស្តុបថ្មីចំនួន ១០០កន្លែង ជាភ្លេីងស្តុបស្តង់ដារជបុ៉នផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Corporation។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: