កិច្ចពិភាក្សាពីគម្រោងសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ពីគម្រោងរំដោះទឹកជំនន់ក្នុងក្រុងជំហានទី៤

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សេរិទ្ធ អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងារ សិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់អង្គការ JICA ផលប៉ះពាល់ស្តីពី គម្រោងរំដោះទឹកជំនន់ និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយលូក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញជំហានទី៤ ។ បន្ទាប់ពីពិភាក្សាការងាររួចមកក្រុមការងារ បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងផ្ទាល់។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: