គម្រោងស្តារប្រឡាយបឹងត្របែក​ជំហ៊ានទី១

បន្ទាប់ពីបានស្តារប្រឡាយបឹងត្របែក ជំហានទី១ ចាប់ពីផ្លូវលេខ៤៨៨ដល់មហាវិថីម៉ៅសេទុង ប្រវែង១១១០ម បានបព្ចាប់ នៅថ្ងៃទី២៣ខែមិនាឆ្នាំ២០១៦នេះ អង្គភាពលូទឹកបូមទឹកនៃមន្ទីរសាធារណការរាជធានី បានចាប់ផ្តើមបន្តស្តារប្រឡលាយបឹងត្របែក ជំហានទី២ ចាប់ពីមហាវិថីម៉ៅសេទុងដល់មន្ទីរពេទ្យរបេង។

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: