សំណងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនពីគម្រោងស្ថាបនាលូ ផ្លូវព្រែកបារំាង

នាព្រឹកថ្ងៃទី17 មករា ឆ្នាំ 2016 ក្រុមការងារខណ្ឌច្បារអំពៅ ដឹកនាំដោយលោក ណុប ផា អភិបាលរងខណ្ឌ បានចុះសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនដែលមានផ្ទះប៉ៈពាល់ដល់ការដ្ឋានស្ថាបនាលូ ផ្លូវ ព្រែកបារាំង បន្ទាប់ពីបានគោលការណ៍ពីឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រភព៖គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

%d bloggers like this: