យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីការទុកដាក់សំរាម

ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែមករា នេះ លោក វើក សាមឿន ចៅសង្កាត់ដង្កោ បានដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិ យុវជន ប្រជាការពារភូមិ សង្កាត់ រួមជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋ សរុប ៧២នាក់ រួមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន សិុន ទ្រី និងបណ្តាញអង្គការទស្សនះពិភពលោក បើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីការទុកដាក់សំរាម និងការចោលសំរាម និងដើររើសសំរាមនៅជុំវិញសហគមន៍តាម៉ាត ខណះនោះ ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងសហគមន៍ បានអបអរសាទរ និងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះផងដែរ។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

%d bloggers like this: