គម្រោងស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវលេខ ៣៥៥

សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងពង្រីកផ្លូវលេខ៣៥៥ ចាប់ពីរង្វង់មូលកាំកូដល់អង់តែនទួលគោក ទទឹង២មសងខាងដោយអ៊ុតកៅស៊ូ និងដាក់លូទំហំ ១មសងខាង។
ជាលទ្ធផលគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ការងារដាក់លូសម្រេច ៦០៥ម លេីប្រវែងសរុប ៦៧៣ម។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

%d bloggers like this: