គម្រោងផែនការដោះស្រាយទឹកលិចតំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំ

ក្នុងផែនការដោះស្រាយបព្ហាាទឹកលិចនៅតំបន់ជំុវិញវត្តភ្នំ ផ្លូវលេខ៤៧ខាងជេីងវត្តភ្នំ ផ្លូវលេខ៩០ខាងមុខសាលាខណ្ឌដូនពេញ ផ្លូវលេខ៩២ខាងមុខសណ្ឋាគារសាន់វេ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដាក់លូប្រអប់ទំហំ ១.៥មបួនជ្រុង ប្រវែង ៣២០ម លេីផ្លូវលេខ៩០ ចាប់ពីផ្លូវលេខ៤៧ដល់ទន្លេសាបចំណុចសួន ច្បារ និងមានទ្វារទឹកបិទបេីកផងដែរ។
ជាលទ្ឋផលគិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ ការដ្ឋានសម្រេចដាក់លូបានប្រវែង ២៩៦ម លេីប្រវែងសរុប ៣២០ម ត្រូវជា ៩៣%នៃគម្រោង។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: