ការដ្ឋានផ្លូវលេង ២០០៤ ឬផ្លូវ សឡា

ការដ្ឋាននេះបាននឹងកំពុងដំណេីរការដាក់លូទំហំ ១.៥ម និង ១.២ម ចំនួន ២ទីតាំង ហេីយចំពោះមុខនឹងដំណេីរការចាក់បេតុងបន្ត ចាប់ពីមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សីុដល់អតីតបព្ជារទី២។
– ទន្ទឹមនឹងនេះ ការដ្ឋានបានកៀរសម្រួលផ្លូវសម្រាប់ការធ្វេីចរាចរផងដែរ។

ប្រភព៖ បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: