ជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

១. ផ្លូវសន្ធរមុខ (មួយជួរផ្លូវកម្ពុជាក្រោម)


ប្រភព៖​ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Pov Pov Chan 

ប្រភពវីឌីអូ៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Sey Ha

២. ផ្លូវចោមចៅ

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Bun Vi Chhai

៣. ផ្លូវ២០០៤

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Mai Vantha 

៤. ផ្លូវ ណតប៊្រីត (ភូមិស្រែរលើង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ)

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក SoTin Cambodia 

៥. ផ្លូវស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក ព្រះច័ន្ទ ក្តៅ​ស្រលាញ់ជាតិ

៦. ផ្លូវវេងស្រេង (ផ្សាឯករាជ២)

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Sroun Sokna

៧. ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី (ផ្លូវមុខស្ថានីយ៍ព្រលានយន្តហោះភ្នំពេញ)

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Dom Valentine

៨. បឹងសាឡាង

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Chao Ratanak

៩. ម្តុំសំណង់ ១២

ប្រភព៖​ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Kimmuoy Cambodia 

១០. ម្តុំម៉ុងឌីយ៉ាល់

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Rotha Cool 

Advertisements
%d bloggers like this: