រូបតួអង្គក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍

រូបភាពតួអង្គខ្លះៗ

នេះជារូបភាពដែលបង្ហាញពីរូបភាពតួអង្គសំខាន់ៗក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ដែលផ្តោតទៅលើពណ៌ សម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងតែងកាយសម្រាប់សម្គាល់តួអង្គនីមួយៗដែលវិទ្យាស្ថានរៃយំបានសហការជាងបីឆ្នាំជាមួយលោកគ្រូជេត ចន គូរនិងបោះពុម្ពបង្ហាញជាប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2002។
– រូបភាពតួអង្គក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ គូរដោយ: លោកគ្រូជេត ចន
– និពន្ធនាយក: លី តារាវុធ និង អាំងគ្រីម មូអាន់
– ក្រុមការងារនិពន្ធនិងស្រាវជ្រាវ: ព្រាប ចាន់ម៉ារ៉ា, ច័ន្ទ វិត្ថារិន្ទ, សាន ផល្លា
– ក្រុមបច្ចេកទេស និងការងារផ្សេងៗ: រ៉ាន់ ចាន់រដ្ឋា, ឈន សុវណ្ណរ៉ា, រ៉ាន់ សុវណ្ណនី
– រៀបចំសៀវភៅនិងបោះពុម្ពផ្សាយ: វិទ្យាស្ថានសិល្បៈនិងវប្បធម៌រៃយំ

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតរបស់តួអង្គនីមួយៗ

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក ល្ខោនខោលខ្មែរ/ Lakhoan Khoal Khmer

Advertisements
%d bloggers like this: