គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់សាលាខណ្ឌ៧មករា ឆ្នាំ ២០១៥

នៅព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥
លោក លីម សុភា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌ៧មករា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មខណ្ឌ បានចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់សាលាខណ្ឌ៧មករា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ លើគម្រោងដាក់លូទំហំ០.៦ម ចំនួនពីរខ្សែ
១- ផ្លូវលេខ១៦៩ (ផ្លូវលេខ១៦៩ ដល់ផ្លូវលេខ១០៩) ប្រវែង ៥៣២ម។
២- ផ្លូវលេខ១៦៤ (ផ្លូវលេខ១៦៤ ដល់ផ្លូវលេខ១៣៤) ប្រវែង ២២០ម ក្នុងសង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។

On September 29th, 2015, Mr. Lim Sophea, governor of 7 makara district, went to inspect the district’s 2015 development projects on sewers construction:
1- Street 169 (from street 169 to street 109), length: 532 meters.
2- Street 164 (from street 164 to street 134), length: 220 meters, which located in sankat veal vong, khan 7 makara.

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: