សកម្មភាពស្តារស្ថានភាព និងកែរសម្រួល ប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ និងស្ថានីយ៍បូមទឹកបឹងទំពុន

ដោយប្រឈមនឹងបព្ហាាកំណកភក់និងសំរាមនៅក្នុងប្រឡាយបង្ហូរទឹក នៅថ្ងៃទី២៤ខែកញាឆ្នាំ២០១៥ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននឹងកំពុងកាយភក់ សំរាម នៅប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ ចាប់ពីទ្វារទឹកស្លែងរលេីងដល់ស្ថានីយ៍បូមទឹកបឹងទំពុន។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: