ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោត

ស្ថានភាពទឹកនៅស្ទឹងព្រែកត្នោតម៉ោង ១២:៤៥នាថ្ងៃទី ១៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ទីនេះ កម្ពស់ទឹកនៅមានកំពស់ទាបដោយសារទឹកទន្លេនីវ៉ូទាប ម្យ៉ាងទ្វារទឹកកំពង់ទួលបិទនៅឡេីយ ប៉ុន្តែទឹកជំនន់ ក៏អាចកេីតភ្លាមៗបានដែរ។

សូម មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: