ជំនន់ទឹកភ្លៀងផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសថៃ

យប់ថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ប្រភព៖​ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក T’z Aom Chilly Tommiizz

ទឹកលិចខណៈនេះនៅ Rayong ប្រទេសថៃដោយព្យុះ VamCo… ព្យុះនេះក៏គ្របដណ្តប់លើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ សូមអោយទាំងអស់គ្នាប្រយត្ន័ផង រឿងក្មេងៗលេងទឹក និងសូមអ្នកចតឡានម៉ូតូក្រោមដើមឈើ និងឈរក្រោមប៉ាណូ ដោយសារខ្យល់ភ្លៀង អាចមានគ្រោះថ្នាក់។ ថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC Cambodia Family 

បាទីយ៉ា ប្រទេសថៃ កំពុងលិចទឹកដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង
(ប្រទេសថៃ)៖ ព្រឹកថ្ងៃទី17 កញ្ញា 2015នេះ ព្យុះ Vam Co បានរំកិលខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃហេីយ ដែលបានធ្វេីអោយ ខេត្តបាទីយ៉ា មានការជនលិចយ៉ាងខ្លាំង ទាំងលិច ទាំងស្ទះ និងមិនអាចចរាចរណ៍បាន។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក ABC Cambodia Family

Advertisements
%d bloggers like this: