ការបិទបើកទំនប់ត្រូវការសមត្ថភាពព្យាករណ៍ទឹកជំនន់

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ​គឺ​លោក អឿង ចន្ថា ដែល​ជា​សាស្ត្រាចារ្យ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា និង​ជា​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​ធនធាន​ទឹក។ លោក អឿង ចន្ថា អះ​អាង​ថា ការ​បិទ​បើក​ទំនប់​ត្រូវ​ការ​សមត្ថភាព​ព្យាករណ៍​ទឹក​ជំនន់ ដើម្បី​កែ​លម្អ​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ដែល​អាច​កើត​មាន​ក្នុង​ការ​ប្រតិបត្តិ​ទំនប់​ទឹក ជា​ពិសេស​ទំនប់​វារី​អក្គិសនី។ បណ្ឌិត​ផ្នែក​ជលសាស្ត្រ​រូប​នេះ​ក៏​និយាយ​ដែរ​អំពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​សម្រាប់​ស្រែ​ចម្ការ​រដូវ​ប្រាំង។

ប្រភព៖ បណ្តាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ Rfi

Advertisements
%d bloggers like this: