កន្ទុយព្យុះប្រមោយដំរីមួយឈុត

ក្រុងព្រះសីហនុ-កន្ទុយព្យុះប្រមោយដំរីមួយឈុតកាលម៉ោងជាង១០ព្រឹកថ្ងៃ១៥កញ្ញានេះធ្វើអោយកុងតឺនរ័មួយចំនួនក្នុងកំពង់ផែដួលរលំ និងខូចខាតដំបូលកន្លែងធ្វើការមួយចំនួនដែរ ប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមនុស្សរងគ្រេាះថ្នាក់ទេ។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុករបស់លោកពូ Huy Bunleng  

%d bloggers like this: