ទឹកសមុទ្រនៅតំបន់ទំនប់រលក ប្រែក្លាយជាពណ៌ក្រហម

Report by Keatha Ngoeu

សម្រង់សម្តីគណនេយ្យហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Keatha Ngoeu:

ទឹកលូដែលបង្ហូចូលក្នុងសមុទ្រឡើងពណក្រហម នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលគេបង្ហូរទឹកបែបនេះចូលក្នុងសមុទ្រម្តុំទំនប់រលក ដូច្នេះសូមអាជ្ញាធរ័ដែលពាក់ពន្ធមេត្តជួយអន្តរាគមន៍ផង ព្រោះវាបះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងណាស់ ណាមួយខេត្តយើងជាតំបន់ទេសចរណ៍ផង ៕

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុក Keatha Ngoeum

Advertisements
%d bloggers like this: