Archive for 7 ខែកញ្ញា 2015

ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនាថ្ងៃ 07 September 2015

07 sep 2015

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនាថ្ងៃ 05 September 2015

របាយការណ៍ស្ថានភាពកំពស់ទឹក ថ្ងៃទី 05-09-15 ម៉ោង 6:00ព្រឹក:
-ស្ថានីយ៍ចតុមុខ. 6.58
(ទឹកឡេីង 0,23ម ធៀបម្សិលមិញ)
-ស្ថានីយ៍ស្វាយប៉ាក.
ខាងទន្លេ. 5.69
(ទឹកឡេីង 0,19ម ធៀបម្សិលមិញ)
ខាងប្រឡាយអូរវែង. 5.69
(ទឹកឡេីង 0,17ម ធៀបម្សិលមិញ)
-ស្ថានីយ៍កប់ស្រូវ. 5.68
(ទឹកឡេីង 0,06ម ធៀបម្សិលមិញ)។
សន្និដ្ឋានៈ
ទឹកទន្លេកំពុងហក់ឡេីង 0.23ម នៅស្ថានីយ៍ចតុមុខ និង 0.19មនៅស្ថានីយ៍ស្វាយប៉ាក។

ប្រភព៖ គណនេយ្យហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេនាថ្ងៃ 04 September 2015

04 sep 2015

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ