កញ្ចប់ថវិការសេវាអនាម័យបរិស្ថាន សម្រាប់គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង រាវ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងបរិស្ថានរួមសហការជាមួយអន្តរក្រសួង ដែលរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្កើតអោយមានកញ្ចប់ថវិកាអនាម័យបរិស្ថាននៅតាម ទីប្រជុំជនក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយះវីដេអូឯកសារនេះ នឹងបង្ហាញអោយឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកញ្ចប់ថវិកាសេវាអនាម័យបរិស្ថាន ដែលនឹងចូលរួមចំណែកជួយដល់ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង រាវ អោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

Advertisements
%d bloggers like this: