សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្តីអំពី បំពាក់អាងប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រាវ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពីការបំពាក់នូវអាងប្រព្រឹត្តកម្មសំណល់រាវ នៅតាមបណ្តារោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងបុរីនានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

10455574_590627104409748_4740209073216898623_n

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

Advertisements
%d bloggers like this: