ស្ថានភាពកម្ពស់នីវ៉ូទឹកទន្លេ

ដោយសារកំពស់ទឹកទន្លេសាបឡេីងដល់កំពស់នីវ៉ូហូរចូលភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ នៅវេលាយប់ម៉ោង ៨:២០នាទីថ្ងៃទី០៧ខែសីហាឆ្នាំ២០១៥នេះ ទ្វារទឹកស្វាយប៉ាកត្រូវបានបិទទាំងស្រុង។
ចាប់ពីពេលនេះតទៅ នៅតំបន់ខាងជេីងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងដំណេីរការបូមទឹកដោយស្ថានីយ៍បូមទឹកចំនួន៣ គឺស្ថានីយ៍កប់ស្រូវ ស្ថានីយ៍ស្វាយប៉ាក ស្ថានីយ៍ទួលសំពៅ។
Due to the increase of Tonle Sab river’s water level, Svay Pak water gate has been closed. From today onwards, 3 pumping stations located at the west of Phnom Penh will begin pumping.

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: