សិក្ខាសាលា កម្ពុជា-ជប៉ុន ស្តីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទីក្រុងភ្នំពេញ

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន សាលារាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងដឹកជញ្ជូនជប៉ុន និងអង្គការ JICA បានរៀបចំសិក្ខាសាលាកម្ពុជា-ជប៉ុន ស្តីពីប្រព័ន្ឋដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC) កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែសីហា
ឆ្នាំ២០១៥។ ដោយអង្គសិក្ខាសាលា បានបង្ហាញអំពី ៖
– គោលនយោបាយដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសកម្ពុជា ។
– ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅតាមទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ។
– ការផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការ JICAក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។
– ផែនការមេដឹកជញ្ជូននៅរាជធានីភ្នំពេញ ។
– ផែនការមេ បង្ហាញពីគម្រោងរថភ្លេីងលេីអាកាសប្រភេទ AGT ចំនួន៣ខ្សែៈ
ខ្សែទី១- ផ្តេីមពីចំណុចវិថីកម្ពុជាក្រោម មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស មហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្សីុ និងរង្វង់មូលចោមចៅ។
ខ្សែទី២- ផ្តេីមពីមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រត់ស្របផ្លូវរថភ្លេីងរួចបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវតាំងកសាងចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។
ខ្សែទី៣- ផ្តេីមពីផ្សារថ្មី វិថីហ្សាលដឺហ្គោល វិថីព្រះមុនីរ៉េត ផ្លូវវេងស្រេង រង្វង់មូលចោមចៅ បត់មកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។
– បង្ហាញពី AGT របស់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi ។
និងថ្លែងសន្ទរកថាបិទសិក្ខាសាលា កម្ពុជា-ជប៉ុន របស់ឯកឧត្តម អៀង អូននី អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ និងឯកឧត្តម Kiyoshi shimizu រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងដឹកជញ្ជូនជប៉ុន ។

Department of public works and transportation, Ministry of land management and urban planning, and JICA organized a Japan-Cambodia workshop on transportation system in Phnom Penh. The workshop presented the followings:
-transportation policy in Cambodia
-transportation network in Japan
-JICA donation in transportation sector in Cambodia
-master plan for transportation system in Cambodia
-master plan for 3 lines of sky train.

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: