របាយការណ៍កម្ពស់ទឹក

សូមគោរពជម្រាបជូននូវស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជាការជ្រាប និងប្រុងប្រយ័ត្នកូនចៅនៅរដូវវស្សា សម្រាប់បងប្អូននៅតាមដងទន្លេ។

11866285_470308776483213_563992009170300862_n

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Advertisements
%d bloggers like this: