ស្ថានភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងតំបន់ផ្សារអូឡាំពិច

ក្រោយភ្លៀងខ្លាំងជិត ២ម៉ោង ស្ថានភាពទឹកលិចផ្សារអូរឡាំពិកមានបន្តិចបន្តួច ហើយនឹងហូរចូលលូអស់ក្នុងរយៈពេល១៥ ខាងមុខនេះ ៕

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Source: https://www.facebook.com/ppcityhall/posts/467470096767081

Advertisements
%d bloggers like this: