បណ្តុំរូបភាពជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លំាងរយៈពេល ២ម៉ោង

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក

– សាលារាជធានីភ្នំពេញ

– កូនខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

– Both Khemra 

Virak An 

 

Advertisements
%d bloggers like this: