ស្ថាបត្យករល្បីៗប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា នាទសវត្សន៍ ទី60s

លោកតាស្ថាបត្យករ វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ (Vann Molyvann) IMG_1511_920_613_80 លោកតាស្ថាបត្យករ លុយ​ បានហាប់ (Lu Ban Hap) 11703161_1151559934870634_6086205803144311946_n លោកតាស្ថាបត្យករ ឈឹម ស៊ុនហ្វុង (Chhim Sun Fong) 644147_567481196611847_700280973_n

លោកតាស្ថាបត្យករ អ៊ុង ក្រពុំផ្កា (Ung Krapum phka) (គួរឲ្យសោកស្តាយមិនអាចរករូបរបស់គាត់បាន គឺមានតែស្នាដៃរបស់គាត់)

លោកតាស្ថាបត្យករ សេង ស៊ុនថេង (Seng Suntheng) (គួរឲ្យសោកស្តាយមិនអាចរករូបរបស់គាត់បាន គឺមានតែស្នាដៃរបស់គាត់)

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក Poum Mess Bandol​

Advertisements
%d bloggers like this: