សៀវភៅជាថ្នាំ បន្សាបតែមួយមុខគត់ដែលមិនអាចខ្វះបាន

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក Ebook Khmer បានបង្ហោះចែកចាយ និងដាក់ឲ្យទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ មើលទៅសៀវភៅទាំងនុះគឺដូចជាទាក់ទាញចិត្ត

ខ្ញុំឲ្យចង់អាន និងចង់ធ្វើការចែករំលែកបន្ត។ បើទោះបីជាទស្សនៈក្នុងសៀវភៅនុះ ខុសត្រូវយ៉ាងណា គឹមិនសំខាន់ តែវាដើរយ៉ាងសំខាន់ជាគោលមួយ សម្រាប់ឲ្យធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ត្រិះ រិះពីចារណា បានកាន់តែច្បាស់ និងកាន់តែស៊ីជម្រៅមួយកម្រិតទៀត ។

can not predict

សូមចូលទៅកាន់ តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីធ្វើការទាញយកសៀវភៅទាំងអស់នុះ.! សូមអរគុណ.!!

Facebook Link: https://www.facebook.com/ebook.khmer 

Website link: http://ebook.iamthegreatt.com/ 

Advertisements
%d bloggers like this: