សេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍បញ្ជប់គម្រោងផែនការមេដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ

គម្រោងផែនការមេដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ២០៣៥ ត្រូវបានសិក្សាដោយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការ អន្ដរជាតិ-ជប៉ុន(អង្គការ JICA )ជាមួយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណង សិក្សា និងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីផែនការមេដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ។

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ នេះ នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចប្រជុំលើសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍បញ្ជប់នៃគម្រោងផែនការមេសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អៀង អូននី ឯកឧត្តម ត្រាក់ ថៃសៀង អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ និងលោក Masato koto ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគំរោងផែនការមេលើការងារដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ៕

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សាលារាជាធានីភ្នំពេញ

Source:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.378192085694883.1073741917.219779514869475&type=3

Advertisements
%d bloggers like this: