សកម្មភាពចុះពិនិត្យស្ថានីយបូមទឹកនៅតាមមាត់ទន្លេ និងនៅក្រោមដី

សកម្មភាពចុះពិនិត្យស្ថានីយបូមទឹកនៅមាត់ទន្លេ និងនៅក្រោមដី របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្តម អៀង អូននី និង ឯកឧត្តម ត្រាក់ ថៃសៀង អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ រួមជាមួយលោក AKIHIKO TAHAKA ប្រធានអង្គការទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន(JICA)លើគំរោងការពារទឹកជំនន់ និងកែលំអប្រព័ន្ធប្រឡាយ-លូ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (ជំហានទី២) ។
Inspection at water pumping station along the riverside led by H.E. Eang Onny and H.E. Trac Thai Sieng, deputy governors of Phnom Penh, accompanied by Mr. Akihiko Tahaka, director of JICA flood prevention plan.

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.421026034744821.1073742047.219779514869475&type=3 

Advertisements
%d bloggers like this: