សកម្មភាពដាក់លូបេតុងប្រអប់ឆ្លងប្រឡាយស្របផ្លូវរថភ្លើង ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

ដោយទទួលបានគោលការណ៍ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៩ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥ មន្ទីរសាធារណការរាជធានី កំពុងដំណេីរការដាក់លូបេតុងប្រអប់ឆ្លងប្រឡាយស្របផ្លូវរថភ្លេីងនៅភូមិអង្គ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ។

After receiving guidelines from Phnom Penh Municipality, department of public works has begun installing square sewers at Ang village, sankat chom chov, khan por senchey.

ប្រភព៖ បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកសាលារាជធានី

https://www.facebook.com/ppcityhall/posts/442376535943104

Advertisements
%d bloggers like this: