ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ 1430 ដល់1950 (សុំអភ័យទោស)

ជបឋមខ្ញុំបាទសុំអភ័យទោសទុកជាមុន ព្រោះកម្រងឯកសារនេះគឺខ្ញុំ

បាទដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ លោកតាវណ្ណ មូលីវណ្ណ

អ្វីដែលខ្ញុំសុំទោសគឺត្រង់ថាមិនបានសុំការអនុញ្ញាត្តជាមុន មុននឹងធ្វើការផ្សាយ

អត្ថបទនេះបន្ត។ គោលបំណងនៃការបង្ហាញអត្ថបទសិក្សានេះ គឺក្នុងអត្ថន័យ

បណ្តុះបណ្តាល និងគោលបំណងចូលរួមចែករំលែក ពង្រីកពុទ្ធិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា

តែប៉ុណ្ណោះ គឺមិនមានក្នុងគោលបំណង នយោបាយ ឬកេងចំណេញពាណិជ្ជកម្មអ្វីនុះឡើយ។

សង្ឃឹមថា អ្នកនិពន្ធដែលបានចងក្រងឯកសារនេះ ជាពិសេសលោកតា វណ្ណ មូលីវណ្ណ នឹងមិនយកទោស

អូសដំណើរអ្វីទេ…។

ពីខ្ញុំបាទវណ្ណពិសិដ្ឋ វិស្វករសំណង់ស៊ីវិល និងជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកទឹកសំអុយ

2015.Mar.30 Nagoya University, Nagoya City, Japan

Advertisements
%d bloggers like this: