ប្រភេទដំបូល

សួរស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សុខសប្បាយជាទេ?

ហេហេ សំណួរសួរច្រើនដងមកហើយតែមិនដែលមានចម្លើយសោះ េហេហេហេហេ

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឯកសារតូចមួយស្តីអំពី ប្រភេទម៉ូតដំបូល

សូមចុចទីនេះដើម្បីទុកជាឯកសារ

លក្ខណះអំណោយផលទៅតាមប្រភេទម៉ូតដំបូលនីមួយៗ

លក្ខណះហោជាង​ ៖ ដំបូលប្រភេទនេះ ជាផ្នែកមួយដែលគេនិយមជាទីបំផុត ។​ វាងាយស្រួលក្នុងការស្ថាបនា, បង្ហូរ ទឹកភ្លៀងបានល្អ, នឹងតផ្តល់អោយមានខ្យល់ចេញចូលបានយ៉ាងណា ។

លក្ខណះប៊ិត ៖ ប្រភេទដំបូលនេះ វាមិនផ្តល់អោយមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អឡើយ ។

លក្ខណះរាប ៖ វាមានលក្ខណះចំណេញក្នុងការសាងសង់ ។

លក្ខណះទេរ ៖ ដំបូលទេរ មានលក្ខណះស្រដៀងនឹងដំបូលរាបដែរ ប៉ុន្តែរគ្រាន់តែមាននូវភាពទេរខ្លាំងជាង។ វាត្រូវ បានគេប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់ការបន្ថែមចំពោះសំណង់ដែលមាន រឺក្នុងការផ្សំជាមួយប្រភេទដំបូលផ្សេងៗទៀត។

លក្ខណះមេអំបៅ ៖ លក្ខណះនេះ វាមានអត្ថប្រយោជន៌ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពន្លឺនិងខ្យល់ចេញចូលបានយ៉ាងច្រើន ។

លក្ខណះជាអក្សរ A ដំបូលនេះ វាមិនមែនផ្តល់តែលើប្រភេទដំបូលប៉ុណ្ណោះទេ គឺដើរតួរជញ្ជាំងដ៏ល្អផងដែរ ក្រៅ ពីលក្ខណះប៉ុន្មានខាងលើនេះ គឺមានលក្ខណះមួយចំនួនទៀតដូចជា ៖ លក្ខណះបន្ទះផ្ទាំងកោង លក្ខណះបត់ លក្ខណះបញ្ឆៀងហោជាង លក្ខណះប៊ិតលយ …..។ល។

 

សូមអរគុណ

សូមជម្រាបលា

ពីខ្ញុំវណ្ណ ពិសិដ្ឋ

វិស្វករ សំណង់ស៊ីវិល

Advertisements
%d bloggers like this: