ប្រភេទសសរបែប Colonial Style ជា CAD file

សួរស្តីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នា..!! តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ?

សួរស្តីបងប្អូន វិស្វករខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នា សុខសប្បាយជាទេ? តើដំណើរការការងារទៅរលូនទេ?

ដោយមួយរយះនេះខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីទិន្នន័យខ្លះៗ ដើម្បីសាងសង់សណ្ឋាគារបែប Colonial Style  អញ្ចឹងក៏នឹកឃើញចង់

ចែកចាយនូវ Block column style ខ្លះៗ ដែលខ្ញុំរកបាន សង្ឃឹមថាឯកសារនឹងអាចជួយអ្នកបាន និងអ្នកអាចយកទៅធ្វើការ design ផ្សេងៗ…..

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកទុកជាឯកសារ

សូមអរគុណ

ពីខ្ញុំកូនង់ាវិស្វករ ដ៏កំសត់

វណ្ណ ពិសិដ្ឋ

Advertisements
%d bloggers like this: