វិធីសាស្រ្តក្នុងការធ្វើជីកំប៉ុស្ត

ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា….!!! សុខសប្បាយជាទេ?

សូមអោយទឹកជន់លិចលង់នេះ ឆាប់ស្រកអោយអស់ពីទឹកដីមាសខ្មែរទាំងមូលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ…..!!!

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

 

សូមអរគុណ

ពីខ្ញុំ

វណ្ណពិសិដ្ឋ

វិស្វករសំណង់

Advertisements
%d bloggers like this: