ពិធីឡើងផ្ទះបែបខ្មែរ

ភាគ៣ ជាភាគបញ្ចប់

        ជួនកាលគេបង្វិលពពិលផង ឯរបស់ដែលជាល័ក្ខដែលនាំមកឡើងផ្ទះថ្មី រួមមាន៖

        – អោយទុកចង្រ្កាននៅទិសបូព៌               – អង្ករ ថ្នាំអោយទុកទិសទក្សិណ

        – ស័ង្អ អោយទុកទិសនរតី                       – កំបិតព្រា ថ្ម អោយទុកទិសបស្ចឹម

        – ភ្លុក ដែកអោយទុកទិសពាយ័ព្យ         ​ – ឆ្មា ទែនកែវអោយទុកនៅទិសឦសាន

        – ស្រូវគង់ទុកទិសឧត្តរ                              – នូវគ្រឿងសារពើយុទ្ធទុកដល់ស្ថានកណ្តាលហោង

* ចម្រើនបរិត្ត

        វេលាល្ងាចរវាងម៉ោង ៦ព្រលប់ដែលបូរាណ្យហៅថា ពេលគោចូលក្រោល និមន្តព្រះសង្ឃ

៤ឬ៥អង្ឃមកចម្រើនបរិត្ត ។ ឯរបៀបចម្រើនបរិត្តនោះព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ដែលធ្លាប់ប្រើ សូត្រ

មន្តធម្មតា ដែលហៅថាថាសតបរិត្ត ដែលលោកដកយកអំពីគម្ពីព្រះសុត្តន្តបិដក មករួបរួមជា

សៀវភៅសម្រាប់សូត្រមន្តទូទៅក្នុងពិធីទាំងពួង ។ តែក្នុងពេលឡើងផ្ទះនេះគួរសូត្រមង្គល

សូត្រគាថាឥចវស្សំស្សាមិ១ សោអត្ថលទ្ធោ១ ជយន្តោ១ ជាកុំខាន ព្រោះធម៌អំបាលនេះសំដែង

អំពីជ័យមង្គល សេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន ។

———————————————————————————————————

ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ទំនៀមទម្លាប់ និងពិធីផ្សេងៗរបស់ខ្មែរ

សូមអរគុណ ចំពោះការតាមដានទស្សនា…!!!

Advertisements
%d bloggers like this: