កម្មវិធីគណនាសំណង់ GEAR តូចតែខ្លឹម

វិចារកថា៖

ដោយសារតែកាលពីខ្ញុំជានិស្សិតគឺខ្ញុំមានការលំបាកណាស់ក្នុងការសិក្សាកម្មវិធីផ្សេង ចង់រក

អ្វីមើលក៏លំបាក មិនដឹងថារកឯកសារមកពីណា ដូច្នេះខ្ញុំមានបំណងគិតថានឹងព្យាយាមជួយ

និស្សិតដែលរៀនខាងសំណង់ដូចខ្ញុំដែរ មិនចង់អោយច្រំដែលទេ ថ្ងៃមុនខ្ញុំលំបាករឿងអ្វី ខ្ញុំ

ត្រូវតែសម្រួលដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយៗទៀតមិនអោយមានបញ្ហាច្រំដែលដូចខ្ញុំទេ…!!

និយាយដូចឯងនឹងចាស់ណាស់ណាអញ្ចឹង ហេហេ​ 😀

ខាងក្រោមនេះជាមេរៀននៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី GEAR …!!! មេរៀននេះសរសេរដោយ

លោកគ្រូ តេង​ ឆាយ អតីតនិស្សិតសាលាតិចណូ

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

សូមអរគុណ….!!!!

Advertisements
%d bloggers like this: