មានការតាំងពិពណ៌នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ…!!

សេចក្តីជូនដំណឹង…!!!

មានការប្រារព្ធការតាំងពិពណ៌នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់វិទ្យាជាតិរបស់រដ្ឋជាច្រើន..!! ដែលកម្មវិធីនេះ

នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២៥​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១​០ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ …!!!

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមបងប្អូនមិត្តនិស្សិតទាំងអស់ចូលរួមទស្សនាអោយបានច្រើនកុះករ…….!!!

សូមអរគុណ……!!!

Advertisements
%d bloggers like this: