កំរងសំណូរពីរឿងទុំទាវ……!!!

សូមបញ្ជាក់អត្ថបទនេះមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសរសេរទេ…..!!!! ខ្ញុំឃើញនៅក្នុង Facebook ឃើញថាឡូយក៏នឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនក្នុង

ភូមិបានមើលកំសាន្ត ….!!!

Advertisements

2 responses to this post.

  1. នេះ​ជា​រឿង​របស់​ខ្ញុំ, ហើយ​បើ​ចង់​តាមដាន​វគ្គ​២ សូម​មើល​ទី​នេះ http://learn4khmer.wordpress.com/2010/09/16/tum-tiev-2010-part-2/

    • អីយ៉ាជួបម្ចាស់ដើមហើយតា……!!!
      បាទបងខ្ញុំនឹងដាមដានដល់ទីបំផុតនៃប្រតិកម្មតែម្តងណាបង….បងសរសេរពិតជាល្អណាស់….!!
      សូមសរសើរបងអស់បេះដូង នឹងបេះត្នោតតៃម្តងណាបង……!!!!

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: