កំសាន្តអារម្មណ៌ជាមួយនឹងកម្មវិធី 1night 2days…..!!!

នៅពេលខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្ត​ រឺក៏ឈឺក្បាលបន្ទាប់ការធ្វើសារណាខ្ញុំរមែងមើលទូរទស្សន៌ខ្សែកាប KBS ដែលប៉ុស្តទូរទស្សន៌

ដែលមានការពេញនិយម គឺជាពិសេសកម្មវិធីសំណើចចុងសប្តាហ៌ដែលមានឈ្មោះថា 1night 2days

ខ្ញុំចង់អោយការកំប្លែងរបស់យើងលួច ស្តាយរបស់គេបន្តិច មើលទៅគេមិនប្រើពាក្យអសុរសទេ តែធ្វើអោយយើងសើចចុកពោះ

ខាងក្រោមនេះជាវិឌីអូមួយដែលខ្ញុំបាទដកស្រង់ឈុតខ្លះរបស់កម្មវិធីនេះ….វិឌីអូនេះខ្ញុំយកពី youtube

សង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលហើយ នឹងសើចសប្បាយដូចខ្ញុំដែរ…អរគុណ..!!

Advertisements
%d bloggers like this: