វិធីសាស្រ្តរកទីប្រជុំទំងន់ ក្រឡាផ្ទៃ បរិមាត្រ ម៉ូម៉ងinertia ជាមួយកម្មវិធីAutoCAD

ជំរាបសួរបងប្អូនពួៗទាំងអស់

អូយប៉ុន្មានខែនេះខ្ញុំពិតជារវល់ជាមួយនឹងការធ្វើសារណាមែនទែន…ពិតជាឈឺក្បាល​ ថ្ងៃនេះក៏គិតថាចង់បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៌

របស់កម្មវិធី AutoCAD បន្តិច ព្រោះអត់ដែលបានដាក់ប្រកាស់ ចែកចាយចំណេះដឹងយូរហើយដែរ…..ខាងក្រោមនេះជាវិឌីអូដែល

ខ្ញុំបាទបានបង្កើតឡើង…..!!!!

Advertisements
%d bloggers like this: