ហេតុអ្វីscreen laptop របស់ខ្ញុំទាល់តែបញ្ចាំងភ្លើងទើបមើលឃើញអញ្ចឹង???

ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងភូមិ…ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះមានទុក្ខក្រៀមក្រំយ៉ាងពន់ពេកដោយសារអាសំលាញ់របស់ខ្ញុំវាបាន

កើតជំងឺមួយ គឺជំងឺមើលមិនឃើញពេលអត់ភ្លើង រឺហៅថាជំងឺខ្វាក់មាន់កុំព្យូទ័រ…..ហិហិហិហិ….!!!!

បើសិនបងប្អូនក្នុងភូមិដឹងពីវិធីសាស្រ្ត ក៏ដូចជាមានថ្នាំប្រចាំត្រកូលអី សូមជួយខ្ញុំផង…..!!!! laptop របស់ខ្ញុំម៉ាក acer model 5610G

ឲសំលាញ់បណ្តូលចិត្តខ្ញុំអើយកុំទាន់ចាកចេញពីខ្ញុំអីណា..!!!

សូមអរគុណបងប្អូនក្នុងភូមិទាំងអស់…….។!!!!!

Advertisements
%d bloggers like this: