តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្កើតវិទ្យុ VOVនូវកម្ពុជា?

ជំរាបសួរមិត្តclogger ទាំងអស់ ហើយក៏សូមជំរាបសួរផងដែរ នូវប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូប
តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្កើតវិទ្យុ VOV របស់វៀតណាមក្នុងប្រទេសរបស់យើង??

សូមអរគុណ..!!

One response to this post.

  1. អត់​យល់​ស្រប​ទេ!

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: