Archive for 2 ខែសីហា 2010

សំនួរពញ្ញាក់អារម្មណ៌

ឳពុកមានអាយុ ៥ដងកូន។​ ពេលកូនគាត់កើតគេដឹងថាគាត់មានអាយុ ៣៦ឆ្នាំ តើសព្វថ្ងៃនេះគាត់មានអាយុ
ប៉ុន្មានឆ្នាំ ហើយកូនរបស់គាត់មានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ?

សូមអរគុណ….!!